logo_1
line02

HomexIxO násxIxReferencexIxNapište námxIxKatalog a ceníkyxIxKontaktyxIxVolná místaxIxMapa stránek

 

Veřejné osvětlení

Interiérové osvětlení

Slavnostní osvětlení

Vánoční osvětlení

Projekce staveb a sítí

Betonový mobiliář

Lavičky

Odpadkové koše

Vitrínky

Kolostavy

Dopravní značení

Orientační systémy

Heraldika

Smaltované cedule

Vlajky

Ampliony

Veřejné osvětlení

Naší hlavní snahou v oblasti veřejného osvětlení je podpořit zodpovědné zástupce obcí a měst při vytváření stavu, ve kterém přestanou být obcházeny předpisy a veřejné osvětlení začne být řešeno podle platných norem, koncepčně, ekologicky a ekonomicky.

Obcím, které si zvolily cestu dodržování předpisů poskytujeme:

 • konzultace
 • poradenství
 • pomoc při zajištění financí
vo13 13b vo9

Významnou službu zákazníkům poskytuje naše projekční kancelář. Kromě problematiky vztahující se k veřejnému osvětlení (osvětlení komunikací a veřejných prostranství měst a obcí) se zabýváme také řešením osvětlení sportovišť, skladových prostranství, parkovišť a jiných ploch.

Jako jeden z nejvýznamnějších odborných velkoobchodů nabízíme vedle služeb také široký sortiment materiálu pro veřejné osvětlení.
Strategickým sortimentem jsou ocelové osvětlovací stožáry (v současnosti jsme největším distributorem ocelových stožárů v ČR) a technická svítidla vyšší kvalitativní třídy. Významným partnerem v tomto sortimentu jsou například značky
Indalux, 3e, Industria.
V naší nabídce si ovšem můžete vybrat osvětlovací techniku v celém rozsahu od běžného standardu po osvětlovací body navržené designérem a vyrobené na zakázku. Ve veřejném osvětlení se v poslední době začínají uplatňovat také
LED diody.

Na následující stránce naleznete ukázky dalších typů venkovních svítidel.

vo7 vo_15 vo12

Nabízíme:

 • podporu při koncepčním řešení problematiky veřejného osvětlení
 • zajištění leasingu na vybrané projekty
 • zpracování návrhů osvětlovacích soustav (světelně technických projektů) pro partnerské projekční a architektonické kanceláře i pro konečné uživatele osvětlovacích soustav
 • dodávky materiálu pro investiční akce (stožáry, svítidla…)
 • dodávky materiálu pro údržbu (výbojky, náhradní díly svítidel…)
 • projekci nových osvětlovacích soustav (světelně technická i
  elektrotechnická část)
 • zpracování pasportů stávajících osvětlovacích soustav
 • osvětlení parkovišť, venkovních skladových ploch a pod.
 • bezpečnostní světelné značení na bázi LED diod
vo8 vo_14 vo10

Vedle výrobků našich dodavatelů nabízíme také výrobky vlastní. Především se jedná o výbojková svítidla a upravené varianty svítidel našich partnerů.
 

Copyright © 2007 ELECTROSUN, s.r.o. všechna práva vyhrazena