logo_1
line02

HomexIxO násxIxReferencexIxNapište námxIxKatalog a ceníkyxIxKontaktyxIxVolná místaxIxMapa stránek

 

Veřejné osvětlení

Interiérové osvětlení

Slavnostní osvětlení

Vánoční osvětlení

Projekce staveb a sítí

Betonový mobiliář

Lavičky

Odpadkové koše

Vitrínky

Kolostavy

Dopravní značení

Orientační systémy

Heraldika

Smaltované cedule

Vlajky

Ampliony

Veřejné osvětlení podle pravidel ?

Víte že většina osvětlovacích soustav veřejného osvětlení na venkově nesplňuje požadavky současných norem? Uvědomíme-li si jak staré osvětlovací soustavy zde dosluhují, nemůžeme se tomuto stavu divit. Alarmující však je skutečnost, že často i zcela nové osvětlovací soustavy jsou budovány tak, že platným světelně-technickým normám nevyhovují a bez drahých a zásadních úprav ani vyhovovat nemohou. Co je důvodem této skutečnosti?
Obce běžně svěřují údržbu, rekonstrukci a nezřídka kdy i výstavbu veřejného osvětlení elektromontážním firmám, které se sice zodpovědně zabývají elektrotechnickou stránkou osvětlovací soustavy avšak světelně-technickou část zpravidla vůbec neřeší, protože o existenci specifického a obsáhlého
souboru světelně technických norem buďto vůbec netuší, nebo nepřikládají těmto předpisům žádnou váhu. Totéž bohužel většinou platí i o jinak velmi odborně fundovaných revizních technicích elektro, se kterými zástupci obcí problematiku veřejného osvětlení konzultují.
S podobným problémem se setkáváme i u mnohých projektantů, kteří často projektují veřejné osvětlení podle starých neplatných norem, nebo v ojedinělých případech dokonce i zcela nahodile.

Obecní zastupitelé zpravidla žalostnou situaci ve veřejném osvětlení aktivně podporují tím, že z neznalosti a v dobré víře posuzují nabídky elektromontážních firem podle jediného kritéria, kterým je nejnižší (nikoliv nejvýhodnější) cena.
A tak se do našich obcí masivně instalují téměř bezcenné „makety“ svítidel z umělých hmot (!), s pochybnou účinností a nepochopitelnou vyzařovací charakteristikou zakoupené za absolutně nejnižší (?) ceny.

Je jasné, že ceny vykalkulované tímto způsobem nejsou vysoké. Rozhodně však nejsou nulové. Přitom osvětlovací soustavy, které vzniknou tímto způsobem, lze přirovnat k časovaným bombám. Když pomineme fakt, že se některá svítidla začínají po dvou letech rozpadat a vyžadují nadstandardní údržbu (kterou elektromontážní firmy rády obcím poskytnou), zbude nám stále nezodpovězená otázka: Kdo zaplatí obcím novou rekonstrukci veřejného osvětlení a nákup nových svítidel v okamžiku, kdy zesílí tlaky na dodržování předpisů? Jak se obecní zastupitelé vyrovnají se situací, kdy občan začne striktně požadovat veřejné osvětlení v kvalitě, na kterou má právo?

zpět

Copyright © 2007 ELECTROSUN, s.r.o. všechna práva vyhrazena