logo_1
line02

HomexIxO násxIxReferencexIxNapište námxIxKatalog a ceníkyxIxKontaktyxIxVolná místaxIxMapa stránek

 

Veřejné osvětlení

Interiérové osvětlení

Slavnostní osvětlení

Vánoční osvětlení

Projekce staveb a sítí

Betonový mobiliář

Lavičky

Odpadkové koše

Vitrínky

Kolostavy

Dopravní značení

Orientační systémy

Heraldika

Smaltované cedule

Vlajky

Ampliony

Normy ČSN pro veřejné osvětlení

Osvětlení pozemních komunikací se řídí nejnovějšími normami ČSN EN 13201 (36 0455) vydanými Českým normalizačním institutem.

Norma ČSN EN 13201(36 0455) se skládá z těchto čtyř norem:

  • ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací-Část 1: Výběr tříd osvětlení
  • ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací-Část 2: Požadavky
  • ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací-Část 3: Výpočet
  • ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací-Část 4: Metody měření

Tyto normy nahrazují starší normy ČSN 36 0400, ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411 z 4.12.1984.

Způsob osvětlování pozemních komunikací podle nejnovějších norem je daleko efektivnější, napomáhá k bezpečnějšímu provozu na komunikacích, eliminuje světelné znečištění a reflektuje na nejnovější trendy ve způsobu osvětlovaní a konstrukcí svítidel.
Na rozdíl od starších norem, kde se bral v potaz jen druh silniční komunikace, slouží v nejnovějších normách k určení třídy a způsobu osvětlení například typická rychlost hlavního uživatele, četnost křižovatek, kdo je hlavním uživatelem komunikace, jestli je komunikace ve městě či na venkově, jaká je hustota provozu na komunikaci, zda jde o konfliktní oblast, jaké je riziko kriminality, zda na komunikaci parkují vozidla atd.
Při vhodném výběru třídy osvětlení na komunikaci dochází nejen k bezpečnějšímu provozu na ní, ale i k hospodárnému využití energie například zbytečným přesvětlováním méně frekventovaných silnic.

zpět

Copyright © 2007 ELECTROSUN, s.r.o. všechna práva vyhrazena